Als je, zoals ik, uit een groot gezin komt, beschik je op mijn leeftijd (70+), zeker voor het huidig tijdsgewricht, over een uitgebreide familie en dan heb ik het alleen nog maar over mijn broers en zussen en mij en (hun) nakomelingen. Zou ik alle verjaardagen willen aflopen, dan is dat bijna dagwerk. Dat doe ik dus niet. Al jaren vier ik mijn eigen verjaardag zelden en ik woon ook niet alle verjaardagen van broers en zussen en hun partners bij. Dat wordt mj niet kwalijk genomen, want gelukkig komt er in de familie ook nauwelijks of geen 'geruzie om niks' voor. Ook diverse ex-partners zijn bij gelegenheid nog altijd welkom. Een aantal keren per jaar komen mijn broers en zussen, los van verjaardagen - waar ook altijd (klein)kinderen, schoonfamilie en vrienden bij zijn - bij een van ons thuis bij elkaar om weer eens 'onder ons' en onder het genot van hapjes en drankes bij te praten.

Hieronder zie je vijf generaties: de mijne, twee oudere en twee jongere. Mijn grootouders zijn geboren in Meppel (Anton), Hattem (Geertruid), Ruinerwold (Evert) en Smilde (Grietje), mijn beide ouders in Meppel. Gelukkig waren mijn ouders zo verstandig naar Amsterdam te verhuizen voordat zij kinderen kregen. Zij hebben hun ouders, zo 'hoorde' dat destijds, vernoemd, wat mijn oudste zuster (Gr)Iet(je) nooit leuk heeft gevonden. Mijn moeder heeft haar kinderen 'verboden' haar te vernoemen, want zij had een hekel aan haar naam, hoewel Seike of Seika gewone Drentse namen zijn. Intussen woont het overgrote deel van de familie buiten Amsterdam, tot in Meppel aan toe.

Het lijkt me bepaald niet onwaarschijnlijk dat ik zelf nog de eerste vertegenwoordig(st)er van een volgende generatie aan de stamboom kan toevoegen. (Die is overigens nog niet helemaal up to date, maar dat duurt niet lang meer.)